20 mai 2014

TJENESTER & TRENING

KLOKT SAGT FOR «JOBBFRISK» Klokt Sagt for

20 mai 2014

KLOKT SAGT FOR «JOBBFRISK»

Klokt Sagt for «jobbfrisk» er et nytt konsept for å forebygge og redusere sykefravær.  I korte trekk lærer din virksomhet hva medarbeidere trenger for holde seg «jobbfriske» og trene på dette i praksis.  Det er opplæring i hvordan kommunisere klokt i praksis og i å gi mental styrke i forhold til din holdning til deg selv, til andre og det å være syk.

Klokt Sagt har utviklet Gullkulen for klok kommunikasjon. Det er en praktisk kommunikasjonsmodell og struktur som stresser ned og motiverer ledere og ansatte, istedenfor å bidra til sykefravær.  Klok kommunikasjon tar hensyn til og roer stressreaksjonen i hjernen.  Det er en ny praktisk måte å gi kritiske tilbakemeldinger, forta forventningsavklaringer, samtale med den sykemeldte samt kommunisere i samarbeidssituasjonen. Klok kommunikasjon kan også bidra til å støtte en kollegaen på randen av sykemelding eller bare for å motivere kollegaer.  Den kan brukes i de fleste kommunikasjonssituasjoner i arbeidsdagen. Konseptet Klokt Sagt for «jobbfrisk» bygger blant annet på psykologi, kommunikasjon, ledelse, hjerneforskning og mental trening.

Spontan reaksjoner fra deltaker på forskjellen uten og med bruk av Gullkulen for klok kommunikasjon:

 «Det er rett og slett vakkert å høre hvordan kritikk kan sies, – hvordan negative tilbakemeldinger heller kan motivere til ny adferd.»

I dag kan vi mye i teorien om god og effektiv ledelse, men vi vet mye mindre om hvordan vi skal gjøre det i praksis. Klokt sagt for jobbfrisk gir ledere et etterspurt verktøy til å utføre et godt og effektiv lederskap i praksis. Det trenger vi dersom vi skal følge opp kravene i avtalen for et inkluderende arbeidsliv.

Klokt sagt for «jobbfrisk» setter IA- avtalen ut i praksis:

Hentet fra ny IA-avtale av 1.juli 2014:

Oppfølging er viktig, men bedre kunnskap om forebygging kan hindre at folk i det hele tatt blir sykemeldt.

Hvis vi virkelig vil forebygge og redusere sykefravær må vi tørre vise sårbarhet, ærlighet og tydelighet, men igjen,-  kommunisere det på en konstruktiv måte.

Målet er å bygge kultur for klok kommunikasjon og lavere sykefravær. Det skaper lagånd, motivasjon, bedre arbeidsmiljø og dermed bedre resultater.

 Klok kommunikasjon:

Forebygger vonde skuldre, stiv nakke, frustrasjon og depresjon   =    Lavt sykefravær

Gir mer moro, mer hygge, mer trivsel på jobben   =    Best arbeidsmiljø

Åpner opp for innovasjon, mer effektive arbeidsmetoder, raskere saksbehandling   =    Best resultat for virksomheten

Forskning viser at god kommunikasjon er en av få tiltak som faktisk virker for å redusere sykefraværet på arbeidsplassen.

Klokt sagt for «jobbfrisk» – Slik kommuniserer vi for lavere sykefravær

For mer informasjon ta kontakt på telefon 48060503 eller send en mail til ingrid@kloktsagt.no

Se våre tjenester

Leave a comment
More Posts
Comments