Ikke raskere i jobb med gradert sykemelding

Det betyr å satse mer på forebygging. Som forsker Solveig Ose Oseberg sier: Dersom arbeidsplassen er preget av et godt arbeidsmiljø vil ikke den syke være lenger borte enn han/ hun trenger.

[contentcards url=»https://www.dagensperspektiv.no/arbeidsliv-arbeidsliv/2018/ikke-raskere-i-jobb-med-gradert-sykemelding» target=»_blank»]