Omsorgsfull leder mer lønnsomt enn kontrollfrik

Dette er vår tids og fremtidens leder, -hvis man ønsker det beste resultatet da? Vet ledere hvordan vise og kommunisere omsorg? Da blir det flere jobbfriske medarbeidere.

[contentcards url=»https://forskning.no/2017/05/omsorgsfull-leder-mer-lonnsomt-enn-kontrollfrik-pa-jobben» target=»_blank»]