Jobbfrisk

Klokt sagt for jobbfrisk,Ordene som reduserer sykefraværet!

«Lei av å kaste bort tid på sykefravær?- Unngå stress og sykefravær med klok kommunikasjon»

Har du opplevd at intensjon med kommunikasjonen var god, men reaksjonen ble sinne, stillhet eller unnvikelse av temaet? Dette er menneskes overlevelsesstrategi, en stressreaksjon som kan føre til sykefravær og slett arbeid.

Kommunikasjonsmodellen Gullkulen for klok kommunikasjon hindrer blant annet at disse stressreaksjonene trer inn. Forskning viser at god kommunikasjon er en av to faktorer som reduserer sykefraværet på arbeidsplassen. Med Gullkulen for klok kommunikasjon har du verktøyet til å komme i posisjon til å finne til den virkelige årsaken til sykefraværet. Da vil du få den sykemeldte raskere tilbake på jobb. Klokt sagt for jobbfrisk lærer deg hva som skal til, og verktøyet for hvordan holde hverandre friske og raske i et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er å sette IA- avtalen ut i praksis.

«Virksomheter trenger «Klokt sagt for jobbfrisk» for å skape et produktivt arbeidsmiljø med lavt sykefravær og fornøyde kollegaer!»

Arbeidslivet i dag stiller store krav til effektivitet og produksjon. Mange opplever tidspress. 60-70% av sykefraværet er relatert til stress viser forskning.Stress kan føre til alt fra hodepine til hjerte- og karsykdommer, kreft og utbrenthet. Samspillet mellom medarbeiderne og ledere kan dessverre være en vesentlig årsak til stress og sykefravær. Kan samspillet og kommunikasjonen bli bedre hos dere?

«Klokt sagt for jobbfrisk kan spare deg for store tap»

Klokt sagt for jobbfrisk lærer deg og dine kollegaer langt mer enn klok antistress- kommunikasjon. Du lærer også hvordan du kan forebygge sykefravær med et godt psykososialt arbeidsmiljø med ditt lederskap og medarbeidernes medansvar, og hvordan du setter dette ut i praksis med klok kommunikasjon. Med mentaltreningen jobber vi med ansattes og lederes holdninger. Du blir deg bevisst hva kollegaer trenger for å holde seg «jobbfriske, og du vil mestre å kommunisere dette klokt for å hindre sykefravær. Som leder vil du føle deg trygg i samtalen med den sykemeldte. Du vet hva du må tenke, kommunisere og gjøre for å få den sykemeldte raskere tilbake på jobb. Med en kultur for klok kommunikasjon ønsker dine kollegaer å være «jobbfriske».

Ønsker du å forbygge og redusere sykefraværet? Ring 48060503!

Alternativer for opplæring og prosesser:

  • Kurs 1 dag, 2 dager eller 2 ½ kurs dag for best effekt, men kan også ta kun 1 dag. Kan deles opp for å forebygge med et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • Klokt sagt for jobbfrisk 1 dag. Forebygging og hvordan kommunisere for å få den sykemeldte raskere tilbake i jobb.
  • Skreddersydd prosess etter din bedrifts behov. Dybdeintervjuer. Skreddersydd samling, oppfølging for å skape en jobbfrisk organisasjonskultur med klok kommunikasjon og jobbfriske medarbeidere
  • Rådgiving eller coaching

Deltakere:

  • Ledere
  • En avdeling med leder og medarbeidere

Jobbfrisk! – frisk og rask! = frisk og rask medarbeider!

Disse arrangerer kurs i Klokt sagt for jobbfrisk:

Tilbake til Tjenester