Kulturløft og teamstyrke – Organisasjonsutvikling – Mål og verdier

Kulturløft og teamstyrke – Organisasjonsutvikling -  Mål og verdier

Det er virksomhetens kultur som avgjør om du klarer å implementere strategien med suksess. En godt fungerende virksomhetskultur har en ledestjerne i visjonen, et tydelig mål, solide byggeklosser i verdiene og verktøyet i «jobbhverdagen» er klok kommunikasjon. Uten dette på plass vil ikke organisasjonen mestre å sette strategien ut i praksis og nå sine mål.
Etterlever dere strategien praksis i din bedrift?

«Culture eats strategy for breakfast»  

En gründer med en strålende ide
Markedet responderte kanskje raskere enn forventet. Du måtte ansatte flere og flere, uten å ha fått på plass nødvendige strukturer og verktøy? Nå trenger du å samle troppene ved å utvikle ditt selskap visjon, mål og verdier. Dette for å bygge en stødig organisasjonskultur med godt samarbeid for felles mål. Klok kommunikasjon er verktøyet for å sette visjon, mål og verdier ut i praksis. Å oppnå felles mål med kraftfull energi og godt samspiller er avgjørende for din gründervirksomhets fremtid. Har du mål og verdier som etterleves i jobbhverdagen?

«Vi hjelper deg, - fra gründer til gründer»

Styrkeløft for verdiene!
​Visjon, målet eller verdiene er på plass, men det har kanskje blitt en godt skjult hemmelighet i «jobbhverdagen»? Dere trenger nå et kulturløft og etterleve verdiene i samspillet med kunden eller kollegaer i praksis?
Verdier med virksomhetens visjon som mål er grunnmuren for å skape en varig suksess. Det er et konkurransefortrinn når alle ansatte i bedriften etterlever verdiene i ord og handling.

«Den ansatte er bedriftens viktigste ambassadør»

Vi leder prosesser for å finne frem til din virksomhets visjon, mål og verdier. Likeså hvordan etterleve det i praksis med handlingsplan og klok kommunikasjon.

Sammen finner vi ut hva din virksomhet trenger for raskere å nå sine mål.

Alternativer for prosesser:

  • Hvordan bedre etterleve virksomhets verdier i jobbhverdagen i forhold til kundene/klientene og kollegaene.
  • Visjon/ mål og verdiprosess og hvordan etterleve verdiene i praksis, lederutvikling, handlingsplan etter selskapets strategi

Ønsker du å ta virksomheten et avgjørende skritt videre? Ring 48060503!

Jeg vil bli kontaktet for mer informasjon post@kloktsagt.no