Selskapshistorie

Selskapets historie  -  En motiverende historie for suksess

Hvilken historie ønsker du å fortelle dine kunder, - slik at de ønsker å kjøpe dine produkter? Hvert selskap har en unik historie. Med selskapets unike historie kan kunden bli bedre kjent med hva dere står for med selskapets visjon, mål og verdier. Historien skaper tillitt og bygger opp selskapet brand og omdømme.
Det er et konkurransefortrinn.

En historie husker vår hjerne bedre og den kan lett gjenfortelles av, og til kunder. Medarbeideren kan i hverdagen bruke historien som sin ledestjerne i sitt arbeid. Selskapets historie er et verktøy for å etterleve mål og verdier for bedre samarbeid mot felles mål.

«Din bedriftshistorie - din jobb-ledsager»

Å skape sin visjonære historie er effektivt dersom man kommer inn som ny leder. Dine tanker og forklaringer i forhold til eksempelvis omorganisering og skifte av retning. Innholdet i historien velger du. Jeg hjelper deg med formen og de riktige ordene.

«Du blir historiefortelleren»

Ønsker du å vite mer? Ring 48060503!

Jeg vil bli kontaktet for mer informasjon post@kloktsagt.no

Alternativer for opplæring og prosesser:

  • Skreddersøm for innhold med en prosess i ledergruppa. Etterfulgt av ferdigskriving av historien
  • Timebasis som kommunikasjonsrådgiver /coach og skribent