#Metoo – kommunikasjon

Er du forberedt på #Metoo- samtalen med partene?

Vet du hvordan kommunisere med varsler og mulig trakasserer i saken for best mulig håndtering? Det krever kunnskap om klok kommunikasjon tilpasset situasjonen. Arbeidsgiver har plikter å utarbeide rutiner i forhold til seksuell trakassering. Kjenner du til lovverket? #Metoo – kampanjen har visst at seksuelltrakassering er et mer utbredt problem enn antatt. På dette kurset vil du bli bedre forberedt til å takle en varsling om seksuell trakassering.

Tilbakemelding fra deltaker på dette kurset i Virke:

« Et veldig godt kurs om et stadig viktigere tema, og det skyldes blant annet kombinasjonen av opplæring ift. lovverk og praktiske øvelser og opplæring i verktøy for undersøkelse av om trakassering har foregått. Kurset ga meg praktiske verktøy som kan overføres direkte til mitt daglige arbeid.»   Se hele evalueringen her.

Nytteverdi i din jobbhverdag:

 • Er forberedt når varslingssituasjonen oppstår
 • Kjenner til lover og plikter i forhold til seksuell trakassering
 • Oppdaterer og etterlever forberedelsene,- rutiner og forebygging
 • Bruker prinsippene for krise - kommunikasjon

Læringsutbytte:

 • Kjennskap til lover og regler
 • Mestre #Metoo-kommunikasjon med partene, -to typer situasjoner betyr to typer kommunikasjon,- med varsler og mulig trakasserer
 • Du vil kjenne deg tryggere i samtalene med henholdsvis varsler og mulig trakasserer
 • Du vil lære om følelser som kan oppstå i de forskjellige situasjonene og hvordan møte dem med klok kommunikasjon

Du får:

 • Du vil få kommunikasjonsråd og tilpassede kommunikasjonsteknikker i samtalen med varsler.
 • I samtalen med mulig trakasserer vil du lære andre tilpassede kommunikasjonstips og teknikker
 • Kommunikasjonsteknikker for mellommenneskelig kommunikasjon for varsler i en sårbar situasjon, - hva kommuniser og hva ikke kommunisere
 • En effektiv samtalestruktur for planlegging
 • Riktig lytting og riktige motargumenter
 • Praktisk trening med tilbakemelding i kommunikasjonssituasjonen

Ønsker du bli forberedt på en #metoo- situasjon?  Ring 48060503!

Jeg vil bli kontaktet for mer informasjon post@kloktsagt.no

Alternativer for «Metoo- kommunikasjon

 • Standard kurs
 • Skreddersydd opplæring i forhold til din virksomhets arbeidssituasjon