Referanser

quote-left

Moore Stephens i Norge er meget fornøyd med resultatene vi oppnådde etter at Klokt sagt utviklet og gjennomførte en skreddersydd prosess hos oss. Vi sparte penger på at ansatte valgte å fortsette sitt arbeidsforhold hos oss. Videre ble arbeidsmiljøet både hyggeligere og mer effektivt. Blant annet lærte alle ansatte seg å kommunisere klokt med kommunikasjonsmodellen Gullkulen for klok kommunikasjon. Vi endret holdninger og fikk større forståelse og respekt for hverandre og våre ulikheter. Ingrid er kunnskapsrik, inspirerende og meget dyktig. Vi vil uten reservasjoner anbefale Klokt sagt for næringsdrivende og andre interesserte.

MOORE STEPHENS DA

quote-left

Jeg møtte Ingrid først gjennom kurset Jobbfrisk – hvordan forebygge og redusere sykefravær. Ingrid har en tydelig og effektiv måte å kommunisere på, og hun formidler en gjennomarbeidet metode for kommunikasjon på arbeidsplassen. Jeg fikk stort utbytte av kurset med henne, og det jeg lærte der benytter jeg ofte i jobben som HR-sjef, både i kommunikasjon med ledere og øvrige ansatte.

Da vi bestemte oss for å jobbe for en bedre og mer sammensveiset kultur i vår bedrift, var det selvsagt å be om et tilbud fra Klokt Sagt. Vi mottok et veldig godt og gjennomarbeidet tilbud, og jeg har stor tro på at vi sammen kunne ha fått til et positivt og godt resultat. Av ulike årsaker ble det dessverre ikke slik at vi fikk gjennomført prosjektet med Klokt Sagt, men jeg vil gjerne anbefale Ingrid og Klokt Sagt til andre, for jeg har stor tro på at hun med sin kommunikasjonsmodell og metode kan få alle til å dra i samme retning og skape et trygt og godt arbeidsmiljøet i en virksomhet

Mona Da Cruz
HR Manager
Frimann-Berner AS

quote-left

Vi er svært fornøyd med kurset Ingrid holdt for våre frivillige foredragsholdere. Hun bevisstgjorde dem på konkrete teknikker som kjennetegner en god foredragsholder, og ga dem et godt rammeverk for hvordan de kan organisere sine egne presentasjoner, slik at deres unike historier formidles med sterkest mulig effekt. Ingrid selv var en svært god kursleder. Hun forsto raskt hvilke behov vi hadde som oppdragsgiver, gjorde grundige forberedelser, og ga god og personlig oppfølging til hver enkelt deltager.

Jørn Mandla Sibeko

Organisasjonskonsulent

Norsk Epilepsiforbund

quote-left

HTH Prosjektavdeling har vært hos Klokt Sagt ved Ingrid på kommunikasjonskurs. Det var en meget god opplevelse fra start til slutt.


Ingrid hadde gode forberedelser med meg før kurset, slik at vi fikk vinklet det inn til vår hverdag. På selveste kursdagen var vi over 20 stk som hver og en ble hørt og tatt godt vare på.


Vi lærte utrolig mye og vil fortsette å bruke Ingrid videre i oppfølgingen med å trene på god kommunikasjon.

Klok Sagt anbefales på det sterkeste fra meg!

Stian Kverneng
Daglig Leder

HTH Prosjektavdeling AS, Oslo

quote-left

Uttalelser fra anonyme deltakere fra kurs for Virke og Lederne:


Styrketrening i kommunikasjon:


«Hun hadde virkelig evnen til å formidle kommunikasjon. Hun ser deg som menneske og gav også ekstra tid til hver
enkelt.»


Retorikk uten panikk:


«Et meget kunnskapsrik og inspirerende kursholder»


Klokt sagt for «jobbfrisk»:


«Gullkulen kan jeg bruke både med mine kollegaer og i kommunikasjonen med klienter»


«Nytteverdi for min jobb hverdag 5 av 5 mulige»


«Nytteverdien for Jobbfrisk i min jobbhverdag gir jeg skår 6 av 6 mulige!»


«Jobbfrisk er kjempe bra! Helt annerledes enn noe annet jeg har vært med på for å forbygge og redusere sykefravær»

quote-left

Debattledelse:


«Tusen takk igjen for et utrolig godt kurs i dag! Jeg snakker på vegne av oss alle når jeg sier at dette var både nyttig og veldig lærerikt! Vi skal forberede oss til debatt på en helt annen måte heretter.»


Karoline Vårdal

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Flere referanser:

Oslo kommune - Bydel Ullern og Bydel Nordstrand, Modum kommune, Vestre Viken helseforetak, Vestfold fylkeskommune, Teknomed AS, Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS, Læringsverkstedet AS, Forsvarsbygg, Norges Vel AS, NAV, Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus, ColorLine AS, Hjartdal kommune, Hole kommune, Lederne, NITO, Utdanningsforbundet, AOF, Bro AOF, diverse enkeltskoler og barnehager mm.