Klokt Sagt’s Trenere

Ingrid Braate Prillard

Ingrid Braate Prillard er rådgiver, trener og konseptutvikler av Klokt sagt for «jobbfrisk» og kommunikasjonsverktøyet Gullkulen for klok kommunikasjon. I tillegg til generell rådgivning arbeider hun spesielt innenfor:

Arbeidsområder

• Kultur og organisasjonsutvikling
• Styrketrening i kommunikasjon og mentaltrening
• Klokt sagt for «jobbfrisk» Trening for å forebygge og  redusere sykefravær
• Mentaltrening (møtebooking)
• Kommunikasjonscoach/rådgivning i ekstern, intern og mellommenneskelig kommunikasjon
• Omdømmebygging og krisekommunikasjon
• PR og markedsføring
• Foredragsholder for mer motivasjon og mindre sykefravær

Bakgrunn
Ingrid Braate Prillard har over 20 års erfaring innen mellommenneskelig, intern og ekstern kommunikasjon. Hun har lang og bred erfaring fra stillinger innenfor strategisk kommunikasjonsledelse og markedsføring både som leder og ansatt i offentlig og privat sektor. Prillard var en betrodd kommunikasjonsrådgiver for næringsministre og toppledere i næringslivet både på den nasjonale og internasjonale arenaen. Organisasjonskulturen og organiseringen i offentlige virksomheter, som et departement eller en kommune, har hun god kjennskap til. Etter flere år i Frankrike og USA har hun ervervet seg kulturell innsikt og språkkunnskap, spesielt om flerkulturelle Frankrike. Det anser hun som svært nyttig i flerkulturelle selskaper. Ingrid tilbyr kurs og coaching på fransk og engelsk.

Tidligere var Ingrid Braate en kjent stemme fra NRK både med utenriks- og innenriksnyheter. I tillegg har hun startet opp og drevet egne selskaper. Forretningsforståelse og en særskilt evne til å se nye muligheter er hennes sterke side. Hun har overblikk over helheten og kan derfor raskt analysere situasjonen. Det fører til at Prillard raskt kan se om utfordringene er i arbeidsmiljøet, virksomhetsorganisering eller mangel på nødvendige kommunikasjonslinjer. Kundene verdsetter Prillards praktiske og energiske tilnærming. De synes hun er god å ha med på laget i innovative prosesser. Hun er inkluderende og motiverende i sin kommunikasjon, og får frem det beste i ledere og medarbeiderne.
Deltakere på Prillards prosessledelse og kurs gir henne toppskår for faglig kunnskap, involvering og evne til å formidle. Hun er kreativ og har en god balanse mellom alvor og humor. Det gjør hennes foredrag om sykefravær eller kommunikasjon for motivasjon inspirerende.

Utdannelse
Retorikk, kommunikasjon og ledelse, Sosiologi med psykologi, Consulting (master), Media og journalistikk, Salg og markedsføring og NLP, Nevrolingvistisk programmering (master)

Ingrid Braate Prillard er rådgiver, trener og konseptutvikler av Klokt sagt for «jobbfrisk» og kommunikasjonsverktøyet Gullkulen for klok kommunikasjon. I tillegg til generell rådgivning arbeider hun spesielt innenfor:

Profil

«Jeg brenner for å forebygge og redusere sykefravær»


God forretningsforståelse i tillegg til lang erfaring fra store offentlige virksomheter gjør henne til en effektiv og kunnskapsrik medarbeider i offentlige og private  virksomheter 

Ser på trivsel, godt lederskap og redusert sykefravær som en «gullgruve» for virksomheten. «Det gir enorme besparelser og inntekter til utvikling av nye produkter og tjenester»

Vi må ta tak i det som ulmer for best arbeidsmiljø og best bedriftsresultat

Gode kommunikasjonsferdigheter reduserer stressnivået og motiverer til en positiv handling hos mottakeren  

Arbeider etter prinsippet om av kommunikasjon betyr å gjøre felles, men er også tydelig når det er nødvendig for et godt bedriftsresultat

Tilnærming må være helhetlig og praktisk i forhold til hva som er best for en virksomhet for fremtiden

Fokuset må være løsningsorientert med fokus på fremtidige muligheter, men det nytter ikke uten å først ta tak i det som ligger og ulmer

Inspirerer med glimt i øyet og klok kommunikasjon. Det fører til at medarbeiderne får et eierskap til strategien og virksomhets mål

Sprer en positiv energi og får derfor ansatte med seg på laget

Klokt sagt har flere dyktige samarbeidspartnere.

Marit Onshuus Lysebo

Marit Onshuus Lysebo støtter og utfordrer ledere til å møte medarbeiderne med et balansert relasjons-, endrings- og resultatfokus, og til å opptre modig, raust og fremoverlent.

Bakgrunn

Marit er en erfaren organisasjons- og lederutvikler med flere års praktisk ledererfaring, samt lang erfaring som pedagog, prosessveileder, foredragsholder og coach.

Marit har lidenskapelig tro på godt lederskap, og hun etablerer læringsprosesser der den enkelte blir utfordret til personlig endring og utvikling. Kunder beskriver henne som faglig sterk, engasjert og motiverende, og setter pris på hennes nære og inkluderende stil.

«Jeg har lidenskapelig tro på godt lederskap med vekt på god relasjoner»

Utdannelse

Master i ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi, og har videreutdanning innen coaching, veiledning, relasjonsledelse og relasjonskompetanse.

Bokutgivelser:
«Relasjonskompetanse i skolen», Pedlex, 2016

«Relasjonskompetanse i barnehagen», Pedlex, 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *