Sykefravær

Ledere som utvikler et «jobbfriskt arbeidsmiljø» kan spare millioner

Ved å utvikle et godt arbeidsmiljø tjener virksomhetene mer, og sparer mer på grunn av høyere produktivitet og lavere sykefravær. Arbeidslivet generelt taper milliarder på ikke å skape jobbfriske arbeidsplasser med friske og raske, effektive medarbeidere. Det viser en undersøkelse fra juni 2018:

Basert på tall fra SINTEF og NAV har Oslo Economics regnet ut en totalkostnad pr år på 12,9 milliarder kroner på grunn av sykefravær, uføretrygd og redusert produksjonen. Dette inkluderer blant annet utgifter til vikarer, økt belastning på de andre ansatte pga økt arbeidsmengde og dårligere kvalitet på produktene.
Vi blir også mindre produktive på jobb hvis arbeidsforholdene er dårlige. Hvis man antar at en ansatt blir en halv prosent mer produktiv hvis arbeidsmiljøet hadde vært optimalt, finner Oslo Economics et totalt produktivitetstap på 16,2 milliarder kroner. Med bare 0,1 prosent mer produktivitet, går bedriftene glipp av hele 3,2 milliarder i tapt produksjon. Klok kommunikasjon er et avgjørende verktøy for et produktivt og jobbfriskt arbeidsmiljø. Klokt sagt gir deg verktøyene.-

Se kurset Jobbfrisk for å forebygge og redusere sykefravær.