Hvordan forebygger vi sykefravær?

Her er noen gode råd til bedriftene for å forebygge og redusere sykefraværet ifølge Ingrid Braate Prillard i Klokt sagt.

Ta kontakt raskt hvis du ønsker å skape «jobbfriske» arbeidsplasser med friske og motiverte kollegaer!
Telefon 48060503