Debattledelse

Foto: Bærum Foto.

Bli selv en profesjonell debattleder! 
– eller overlat jobben til oss!

Trenger du hjelp til å lede debatten? For eksempel i løpet av Arendalsuka?

Din organisasjon skal lede en viktig debatt med politikere med hvert sitt standpunkt. Det er avgjørende at din organisasjons menninger kommer frem både tydelig og inspirerende. For at budskapet skal vekke interesse og føre til handling både hos publikum, politikere og pressen, er du avhengig av å kunne å lede debatten godt. Klokt sagt gir deg profesjonell hjelp til å innlede, styre og avslutte debatten selv. Se referanse fra FFO- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Ønsker du en profesjonell debattledelse?  Ring 48060503!

Jeg vil bli kontaktet for mer informasjon post@kloktsagt.no

Alternativer for debattledelse

  • Standard kurs
  • Skreddersydd opplæring med hjelp til innledning, gode spørsmål etc.
  • Debattledelse av Ingrid Braate Prillard som kan lede debatten både på engelsk, fransk i tillegg til norsk
  • Medierådgivning og PR i forbindelse med debatten