Jobbfrisk

Klokt sagt for jobbfrisk, - Ordene som reduserer sykefraværet!

Nytteverdi for din jobbhverdag:

 • Sykemeldte raskere tilbake
 • Mer effektivitet, produktivitet og fremdrift
 • Læreutbytte:

  • Mestrer sykefraværssamtalen
  • Mestre anti-stress kommunikasjons som hindrer negative stressreaksjoner
  • Implementere en kultur for klok kommunikasjon
  • Endrede holdninger, -  egen og andres
  • Mindre stress og færre konflikter
  • Mental styrke og mer gjennomslagskraft

  Du får:

  • Verktøykassen Gullkulen for klok kommunikasjon
  • Struktur for samtalen
  • Kommunikasjonsteknikker for mer motivasjon og mindre stress
  • Praktiske tips og råd
  • Mentaltrening
  • Praktisk Kommunikasjonstrening

  Lei av å kaste bort tid sykefravær?- Unngå stress og sykefravær med klok kommunikasjon!

  Har du opplevd at intensjon med kommunikasjonen var god, men reaksjonen ble sinne, stillhet eller unnvikelse av temaet? Dette er menneskes overlevelsesstrategi, en stressreaksjon som kan føre til sykefravær og slett arbeid.

  Kommunikasjonsmodellen Gullkulen for klok kommunikasjon hindrer blant annet at disse stressreaksjonene trer inn. Forskning viser at god kommunikasjon er en av to faktorer som reduserer sykefraværet på arbeidsplassen. Med Gullkulen for klok kommunikasjon har du verktøyet til å komme i posisjon til å finne til den virkelige årsaken til sykefraværet. Da vil du få den sykemeldte raskere tilbake på jobb. Klokt sagt for jobbfrisk lærer deg hva som skal til, og verktøyet for hvordan holde hverandre friske og raske i et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er å sette IA- avtalen ut i praksis.

  «Klokt sagt for jobbfrisk kan spare virksomheten for store tap»

  Klokt sagt for jobbfrisk lærer deg og dine kollegaer langt mer enn klok antistress- kommunikasjon. Du lærer også hvordan du kan forebygge sykefravær med et godt psykososialt arbeidsmiljø med ditt lederskap og medarbeidernes medansvar, og hvordan du setter dette ut i praksis med klok kommunikasjon. Med mentaltreningen jobber vi med ansattes og lederes holdninger. Du blir deg bevisst hva kollegaer trenger for å holde seg «jobbfriske, og du vil mestre å kommunisere dette klokt for å hindre sykefravær. Som leder vil du føle deg trygg i samtalen med den sykemeldte. Du vet hva du må tenke, kommunisere og gjøre for å få den sykemeldte raskere tilbake på jobb. Med en kultur for klok kommunikasjon vil dine kollegaer gjøre sitt ytterste  for å holde seg  «jobbfriske».

  «Klokt sagt for jobbfrisk kan gi virksomheten bedre økonomisk resultat»

  ​Å skape en kultur for klok kommunikasjon vil øke trivsel og motivasjon og dermed økt produktivitet. En undersøkelse utført av Oslo Economics er det totale> produktivitetstap på 16,2 milliarder kroner fordi arbeidsmiljøet ikke er optimalt. Med bare 0,1 prosent mer produktivitet, går bedriftene glipp av hele 3,2 milliarder i tapt produksjon. Klok kommunikasjon er et avgjørende verktøy for et produktivt og et jobbfriskt arbeidsmiljø.

  Ønsker du å forbygge og redusere sykefraværet? Ring 48060503!

  Jeg vil bli kontaktet for mer informasjon post@kloktsagt.no

  Alternativer for opplæring og prosesser:

  • Kurs 1 dag, 2 dager eller 2 ½ kurs dag for best effekt, men kan også ta kun 1 dag. Kan deles opp for å forebygge med et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • Klokt sagt for jobbfrisk 1 dag. Forebygging og hvordan kommunisere for å få den sykemeldte raskere tilbake i jobb.
  • Skreddersydd prosess etter din bedrifts behov. Dybdeintervjuer. Skreddersydd samling, oppfølging for å skape en jobbfrisk organisasjonskultur med klok kommunikasjon og jobbfriske medarbeidere
  • Rådgiving eller coaching

  Deltakere:

  • Ledere
  • En avdeling med leder og medarbeidere

  Jobbfrisk! – frisk og rask! = frisk og rask medarbeider!

  Disse arrangerer kurs i Klokt sagt for jobbfrisk: