Kundekommunikasjon- kundeservice – tillitssalg

Kundekommunikasjon- kundeservice – tillitssalg 

Vi kjøper på tillit. Kunden valgte å kjøpe produktet og tjenesten på grunn av den tilliten du som selger klarte å skape til produktet og deg selv. Måten du kommuniserer på er avgjørende for å skape den tillitten. Ordene er kun 7 % av kommunikasjonen. Lær å kommunisere tillitt med de resterende 93 %. Stikkord her er kroppsspråk, tonefall, indre motivasjon, relasjon og «gjøre felles»

«Lærer du tillitssalg får du fornøyde kunder som kjøper igjen og igjen.»

Ønsker du det? Ring 48060503!

Jeg vil bli kontaktet for mer informasjon post@kloktsagt.no

Alternativer for opplæring og prosesser:

  • Et standard kurs, 1 dag. Innføring, teori og noe praksis.
  • En skreddersydd opplæring i forhold til din virksomhets utfordringer

Ønsker du å vite mer! Ring 48060503