Relasjonell ledelse

Marit Onshuus Lysebo

Relasjonsledelse

I en arbeidshverdag preget av endring og omstilling, vil uenighet, usikkerhet, motstand og uro oppstå. I møte med raske en­dringer, må du som leder ha et positivt forhold knyttet til endring, samt effektive verktøy til bruk i dialog med kollegaer på alle nivå. Din relasjon til den enkelte ansatte vil være avgjørende for om du og virksomheten skal lykkes med planlagt endring.

Vi utfordrer deg og lederkollegaene dine til å reflektere rundt eget lederskap og personlig relasjonskompetanse.  Gjennom et balansert fokus på resultatorientering, endringsorientering og relasjonsorientering, vil du som leder fremme positiv energi på arbeidsplassen, ansvarliggjøre medarbeiderne og skape gode resultater.

Nytteverdi

Dette kurset vil gi grunnleggende kunnskap om hvordan du gjennom relasjonell ledelse kan legge til rette for endringsvilje, motivasjon, læring og utvikling, og samtidig håndtere naturlig motstand og uro på en klok måte. Vi vil også reflektere noe rundt konflikthåndtering på ulike nivå.

Deltakere

Ledere på alle nivå i privat og offentlig sektor

Læreutbytte

 • Led gjennom relasjon og tillit
 • Utvikle din emosjonelle modenhet
 • Kjenn medarbeidernes totalsituasjon og totalkompetanse
 • Legg til rette for motivasjon, læring og utvikling
 • Håndter usikkerhet og konflikt med dialog og tilstedeværelse
 • Kjenn dine egne konfliktstrategier
 • Velg relasjonelt mot fremfor relasjonell feighet

Alternativer for opplæring og prosesser:

 • 2-dagers kurs
 • Lederutviklingsprogram over 1,5 år – 2 år 1
  10 halvdagssamlinger over 1 ½ år med konkrete arbeidsoppgaver i mellomperiodene til å praktisere i jobbhverdagen

I lederutviklingsprogrammet utfordrer vi deg og lederkollegaene dine til å reflektere rundt eget lederskap og personlig relasjonskompetanse.  Gjennom et balansert fokus på resultatorientering, endringsorientering og relasjonsorientering, vil du som leder fremme positiv energi på arbeidsplassen, ansvarliggjøre medarbeiderne og skape gode resultater.

Nytteverdi

 • Relasjoners og emosjoners betydning i ledelse
 • Hva fremmer tillit, og hvordan utøve tillitsledelse?
 • Dialogen er ditt viktigste verktøy i møte med mennesker
 • Betydningen av en anerkjennende tilbakemeldingskultur
 • Helsefremmende arbeidsplasser, Hva og hvordan?
 • Relasjonell møteledelse
 • Synlighet og kartlegging av relasjonskvalitet
 • Endring, utvikling og motivasjon
 • Relasjonell håndtering av uenighet og konflikt
 • Vær en prestasjonshjelper
 Ta kontakt for videre spørsmål og eventuelt skreddersøm ut mot deres virksomhet